Entries by @admin1

Có nên sáp nhập Nhơn Trạch vào TP.HCM?

So với Hà Nội 3.323,6 km2 (dân số khoảng 6,7 triệu người), diện tích 2.095,6 km2(dân số 7,6 triệu) của TP.HCM có thể nói là còn khá khiêm tốn. Riêng khu vực Cần Giờ với vùng rừng ngập mặn dự trữ sinh quyển đã chiếm 704 km2. Do đó diện tích hữu dụng thực tế […]